Treningskamp Fana - Sola

Arrangementsinformasjon

Årets første treningskamp!

På grunn av restriksjoner ifm covid-19 må vi ha oversikt over hvem som er i Arenaen til enhver tid.